Evenwicht hoofd, hart en handen

Voorjaar 2011 nemen we even de tijd om er tussenuit te gaan. Het is een wat hectische tijd geweest en wat rust in het hoofd kan geen kwaad. Bij ons betekent dat dan wel dat we ons fysiek meer gaan inspannen. Om te beginnen met een mountainbiketocht van 50 km op de Posbank bij Rheden.

We hebben er 5 uur voor nodig om weer terug bij de BraVo te komen. We staan vlak voor het bezoekerscentrum van Natuurmonumenten en zij vinden het prima dat we er overnachten. Mooi! De dag erna doet Cock een clinic trail runnen. Hier leert hij om dansend en zwevend de hellingen op en af te gaan. Zal hem nog van pas komen later in het jaar als hij een bergmarathon in Liechtenstein gaat lopen.

In Duitsland hebben we vervolgens de kolenmijn Zollverein bezocht en de daarbij behorende cokesmakerij. Indrukwekkende installaties die tot in de jaren 80 van de vorige eeuw in bedrijf zijn geweest.  Voor de omgeving was het niet altijd even fijn: veel stof en aardverzakkingen door al dat gegraaf. De werknemers hadden het ook zwaar. Uiteindelijk is deze mijn ook dichtgegaan vanwege de concurrentie uit andere landen en door het gebruik van andere brandstoffen. We hebben een rondleiding van 4 uur over het terrein gehad van een oud-werknemer. Volop nostalgie!